4010 Debrecen, Egyetem tér 1. pf.: 9. Tel.: (52) - 512 - 900 / 22112 Fax: (52) - 319 - 008

NyitólapMagunkrólMunkatarsakKutatásOktatásLinkekEnglish

Oktatás

 Doktori Iskola

Sorbone képzés

Letölthető anyagok

Tantárgyi tematikák

A Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék oktatási tevékenységének középpontjában a földrajz kétarcúságából adódóan, a társadalom térbeli szerveződésének, földrajzi eloszlásának bemutatása, elemzése áll.

A hagyományos ötéves egyetemi képzésben a terület- és településfejlesztő szakgeográfusok, valamint a földrajz tanárok nappali és levelező oktatásában vesz részt elsősorban. Előbbi képzés oktatásának gerincét a tanszék fő kutatási tématerületei adják. Az oktatás során a hallgatók bőséges ismereteket szereznek az Európai Unió működéséről, illetve pályázatírási módszerekről és projektmenedzsmenti tapasztalatokról, a területfejlesztés társadalmi és földrajzi megalapozásáról, a felmerülő problémákról és azok megoldási lehetőségeiről.

Emellett a tanszék tagjai a környezettudományi és környezettan tanári, valamint a Európai Tanulmányok nappali képzésben tartanak előadásokat, gyakorlatokat.

A kétszintű oktatási rendszerben a tanszék természetesen a földrajz BSc képzés meghatározó tényezője. A térségfejlesztési szakirány felelőse, de tevékenyen részt vesz az idegenforgalmi szakirány és földrajz tanárok oktatásában, és alapozó ismereteket nyújt a geoinformatikai, környezetföldrajzi szakirányok hallgatói számára is.

Természetesen a magasabb, mester szintű képzés feltételei is adottak a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetében. Ennek megfelelően a földrajztanár és a geográfus mesterszak (előbbi elfogadott képzés, utóbbi akkreditálása folyamatban van) oktatásában is jelentős részt vállal majd a tanszék 2009-től. A geográfus szak felelőse Süli-Zakar István, a terület- és településfejlesztési szakirányának tantárgyai pedig jelentős részben a tanszék oktatóihoz kötődnek, de a másik három tervezett szakirány (táj- és környezetföldrajz, geomorfológia, geoinformatika) hallgatói számára is biztosítunk tantárgyakat.

A tanszék külső kapcsolatai közül a párizsi Sorbonne és a Nagyváradi Egyetemmel folytatott együttműködés emelhető ki, előbbivel immáron öt éve folyó közös posztgraduális képzés is indult „Területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés az Európai Unióban és Magyarországon” címmel, az utóbbival közösen működtetett Euroregionális Tanulmányok Intézete keretében pedig a határon átnyúló kapcsolatokat elemző tanulmányokra nyílik lehetőség.

Süli-Zakar István tanszékvezető irányítja a Debreceni Egyetem akkreditált földtudományi-földrajzi doktori iskola Társadalomföldrajzi-Területfejlesztési programját. Ennek keretében zajlik a tanszék doktorandusz hallgatóinak oktatása, a PhD-hallgatók azonban a tanszék oktatómunkáját is segítik.

A tanszék részt vesz a DE közgazdasági és agrártudományi PhD-képzésében, valamint a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem oktatómunkájában is.

Debreceni Egyetem ETR DE WebTelefonkönyv Egyetem téri menza