4010 Debrecen, Egyetem tér 1. pf.: 9. Tel.: (52) - 512 - 900 / 22112 Fax: (52) - 319 - 008

NyitólapMagunkrólMunkatarsakKutatásOktatásLinkekEnglish

Dr. Teperics Károly, PhD

egyetemi adjunktus

 

Születési hely, idő:

Letenye, 1963. 06. 11.

 

Tanulmányok:

1996-1999. DE TTK, földrajz-földtudomány doktori program, levelezős PhD-képzés

1997. TEMPUS ösztöndíj Pädagogische Hochschule, Freiburg (Németország) 

1982-1987. KLTE TTK, történelem-földrajz szak – okleveles középiskolai tanár

1977-1981. Dr. Mező Ferenc Gimnázium, Nagykanizsa – érettségi

 

Tudományos fokozat:

2002. PhD-fokozat

 

Munkahelyek:

2002- DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, egyetemi adjunktus

2002- DE Pedagógiai Főiskolai Kar, óraadó

1996-1999. KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, doktori ösztöndíjas

1993-2002. KLTE (2000-től Debreceni Egyetem) Földrajzi Intézet, egyetemi tanársegéd

1989-1999. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Debrecen, történelem és földrajz tanár

1987-1989. Debrecen-Bánk Általános Iskola, történelem és földrajz tanár

 

Tudományos, közéleti tevékenység:

·         MTA köztestületi tag

·         Magyar Földrajzi Társaság

·         Regional Studies Association (London) tagja (1999- )

·         Jean Monnet Network, oktató-kutató

·         « Eurolimes » sszerkesztőbizottsági tag

·         « Föld és ember » szerkesztőbizottsági tag

·         Közoktatási vizsgáztató és szakértő

·         Vezetőtanári szaktanácsadó

 

Kutatási terület:

·         humánerőforrás-fejlesztés,

·         az Európai Unió szervezeti problémái, reformfolyamata,

·         oktatás és területfejlesztés kapcsolata,

·         szakmódszertan

 

Nyelvismeret:

·         német – középfokú „C”-típusú állami nyelvvizsga

·         latin – alapfokú nyelvvizsga

·         orosz – szövegértés

 

Egyéb ismeretek:

·         számítástechnikai ismeretek: Word, Excel, Internet, MapInfo, ArcView

·         „B” típusú jogosítvány

 

Publikációk 

Debreceni Egyetem ETR DE WebTelefonkönyv Egyetem téri menza