4010 Debrecen, Egyetem tér 1. pf.: 9. Tel.: (52) - 512 - 900 / 22112 Fax: (52) - 319 - 008

NyitólapMagunkrólMunkatarsakKutatásOktatásLinkekEnglish

Dr. Teperics Károly, PhD

egyetemi adjunktus

 

Publikációk

 

1.      Rózsa P. - Teperics K. 2006: Európai Uniós referendumokhoz kapcsolódó attitűdök a Közösség tagállamaiban. Debreceni Szemle 1. pp. 27-39.

 

2.      Teperics K. 2006: A debreceni felsőoktatás demográfiai háttere. – In: „Tájak – Régiók – Települések…” Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt (szerk. Süli-Zakar I.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 309-317.

 

3.      Teperics, K. 2006: Schengen Challenging the Educational System for the Hungarian Living Abroad. – In: Challenges and Perspectives in the Regional and Euroregional Issues in the New Europe (eds. Horga, I. - Süli-Zakar, I.). Oradea: Institut for Euroregional Studies, pp. 45-51

 

4.      Teperics, K. 2006: Roots of the joint human resource development in Debrecen and Oradea. – In: Regional Development: in the Romanian-Hungarian Cross-border Space – from National to European Perspective (eds. Horga, I. - Süli-Zakar, I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 149-158.

 

5.      Teperics K. 2006: A Partium régió felsőoktatásának demográfiai háttere. – Régió és oktatás – A „Regionális egyetem” kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete (szerk.: Juhász E.), Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen. pp. 337-345.

 

6.      Süli-Zakar I. - Kozma G. - Ekéné Zamárdi I. - Teperics K. 2006: A kulturális gazdaság jelentősége Debrecenben. – In: A népességföldrajztól a természeti erőforrásokig – Tiszteletkötet Rétvári László 70. születésnapja alkalmából (szerk. Kiss É.), Sopron. pp. 169-189.

 

7.      Süli-Zakar I. - Ekéné Zamárdi I. - Kozma G. - Teperics K. 2006: Debrecen kulturális gazdagsága és gazdasága. – In: Földrajz és turizmus – Tanulmánykötet dr. Hanusz Árpád 60. születésnapjának tiszteletére (szerk. Kókai S.), Nyíregyháza. pp. 313-334.

 

8.      Teperics K. 2005: Debrecen oktatási vonzáskörzete. – In: Kisközségtől az eurórégióig – Prof. Dr. Süli-Zakar István tiszteletére szerzett tanulmányok gyűjteménye (szerk. Czimre K.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 58-71

 

9.      Süli-Zakar I. - Teperics K. - Ekéné Zamárdi I. - Kozma G. 2005: A kulturális gazdaság szerepe Debrecen versenyképességének fokozásában. – In: A magyar városok kulturális gazdasága (szerk.: Enyedi Gy. - Keresztély K.), MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. pp. 179-215

 

10.  Dávid L. - Szíjártó I. - Teperics K. 2005: Az Európai Unió a magyar közoktatásban, különös tekintettel a földrajz tantárgyra. – Oktatási Minisztérium, Budapest. 30 p.

 

11.  Teperics, K. 2004: The effect of Schengen on the mother-tongue studies of the Hungarians living abroad. – In: Cross-border Co-operations – Schengen Challenges (ed. Süli-Zakar, I.), Debrecen. pp. 14-18.

 

12.  Teperics K. - Rózsa P. 2004: Az EU bővítése és a csatlakozni vágyók szándékai a népszavazások tükrében. – Tér és társadalom 4. pp. 135-148.

 

13.  Czimre, K. - Teperics, K. - Süli-Zakar, I. 2004: Security Issues in the Carpathian Euroregion – the Media Perspective. – In: International and European Security versus the Explosion of Global Media (eds. Riberio, T.. - de La Brosse, R. - Horga, I.), Bruxelles. pp. 62-77.

 

14.  TEPERICS K. 2004: Külföldi állampolgárok a magyar általános iskolai oktatásban. – In: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 24-32.

 

15.  Czimre, K. - Süli-Zakar, I. - Teperics, K. 2003: The Representation of the Carpathian Euroregion in the Media – Image Building Strategies for the Promotion of the Schengen Process. – In: The Contribution of Mass Media to the Enlargement of the European Union (eds. Landuyt, A. - de La Brosse, R. - Horga, I.), Bruxelles. pp. 96-106.

 

16.  Teperics K. 2003: A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön (recenzió). – Debreceni Szemle 3. pp. 445-447.

 

17.  Teperics K. 2003: Határmenti együttműködések Északkelet-Magyarország középfokú oktatásában. – In: Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 112-121.

 

18.  Süli-Zakar I. - Teperics K. 2003: Udvarhelyi Kendoff Károly, a szemléltető földrajzoktatás úttörője. – In: Tudomány- és Oktatástörténeti Tanulmányok: Udvarhelyi Kendoff Károly életműve (szerk. Frisnyák S.), Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza. pp. 41-52.

 

19.  Teperics K. 2003: Adalékok az Észak-Alföldi régió iskolarendszeren kívüli szakképzésének vizsgálatához. – In: Társadalomföldrajz-területfejlesztés II. (szerk: Süli-Zakar I.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 461-478.

 

20.  Teperics K. 2003: A humánerőforrások szerepe a területfejlesztésben. – In: A terület- és településfejlesztés alapjai (szerk.: Süli-Zakar I.), Dialóg-Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 393-410.

 

21.  Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2002: Les effets possibles de l’Espace Schengen sur les coopérations transfrontalières en Europe centrale. Le cas de l’Eurorégion Carpates. – In: Mosella Tome XXVII No.3-4. Université de Metz. Metz. pp. 135-142.

 

22.  Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2002:  The Possible Effects of the Schengen Space on the Central European Cross-Border Co-operations. – In: Borders and Cross-Border Co-operations in the Central European Transformation Countries (ed. Süli-Zakar, I.), Kossuth Egyetemi Kiadó. pp. 22-41.

 

23.  Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2002: Human Mobility on the Area of the Carpathian Euroregion – Migrating Minorities. – In: Human Mobility in a Borderless World? (ed. Montanari, A.)  Societá Geografica Italiana, Rome. pp. 291-295.

 

24.  Teperics, K. 2002: Factors Behind the Increase in the Number of the Students at the University of Debrecen). – In: Borders and Cross-Border Co-opertions in the Central European Transfformations Countries (ed: Czimre, K.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 184-195.

 

25.  Dávid L. - Szíjártó I. - Teperics K. 2002: A földrajz tantárgy és a társadalomföldrajz tankönyv változó szerepe (kritikai elemzés). – Oktatási Minisztérium, Budapest. 39 p.

 

26.  Kontér M. - Teperics K. 2002: Az Észak-Alföldi régió iskolarendszeren kívüli szakképzésének vizsgálata. – In: Egyetem a tanuló régióért (szerk. Kálmán A.), DE Lifelong Learning Központ, Debrecen. pp. 65-92.

 

27.  Teperics K. 2002: A Hajdú-Bihar megyei diplomások munkaerőpiaci helyzetének vizsgálata (A Debreceni Egyetem hatása a humánerőforrásokra). – Studia Geographica 10. 165 p.

 

28.  Teperics K. 2002: A Debreceni Egyetem regionális szerepe. – OKI (D5416), Budapest.  84 p.

 

29.  Máth J. - Teperics K. 2002: Északkelet-Magyarország felsőoktatási intézményeinek területi kapcsolatai. – Északkelet-Magyarország 2-3. p. 9.

 

30.  Süli-Zakar I. - Teperics K. 2002: Régióközpontok, egyetemi városok vonzáskörzete és versenyképessége (Különös tekintettel Debrecenre). – DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Debrecen. 115 p. kézirat

 

31.  Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. - Patkós, Cs. 2001: Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion. – In: Role of the Carpathian Euroregion in Confronting Its Minority Agenda (eds. Mitryayeva, S. - Duleba, A.), Uzhgorod. pp. 47-76.

 

32.  Süli-Zakar I. - Teperics K. - Czimre K. 2001: A nemzeti identitás hatása az eurorégiós törekvésekre. – Acta Geografica Debrecina, XXXV. pp. 5-17.

 

33.  Teperics K. 2001: A felsőoktatás vertikális bővítésének lehetősége: az Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés (AIFSz) és szerepe a munkaerőpiacon. – In: Társadalomföldrajz és területfejlesztés az ezredfordulón (szerk: Ekéné dr. Zamárdi I.), Debrecen. pp. 229-237.

 

34.  Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2001: Human Mobility on the Area of the Carpathian Euroregion: Migrating Minorities. – In: Human Mobility in a Borderless World? (Conference of the International Geographical Union Study Group “Global Change and Human Mobility”) Universita “G. d’Annunzio” Dipartimento di Economia e Storia del Territorio. Loreto Aprutino – Pescara, Italy. p. 164.

 

35.  Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2001: The Meaning of Transnational Regionalism and Regional Cultural Identity in the Carpathian Euroregion. – In: Regional Transitions: European Regions and the Challenges of Development, Integration and Enlargement (eds. Bibby-Larsen, L. - Hardy, S. - House, F.), RSA. pp. 56-57.

 

36.  Teperics K. 2000: A második esély - a felnőttoktatás lehetőségei a képzési piacon. – In: Geográfus Doktoranduszok V. Konferenciája, Miskolc. pp. 414-421.

 

37.  Teperics K. 2000: Magyarország felsőoktatási intézményeinek részvétele a Kárpátok Eurorégió határmenti együttműködésében. – Határok és Régiók Nemzetközi Konferencia, Szeged.  pp. 215-225.

 

38.  Teperics K. 2000: Határontúli magyarok Északkelet-Magyarország felsőoktatási intézményeiben. – In: Geográfus Doktoranduszok IV. Konferenciája, Szeged. http://phd.ini.hu

 

39.  Teperics, K. 2000: The Development of Human Resources in the Carpathian Euroregion. – In: Carpathian Euroregion: Borders in the Region – cross-border co-operation (eds. Süli-Zakar, I. - Czimre, K.), International Workshop, Debrecen-Oradea-Salonta. pp. 69-77.

 

40.  Süli-Zakar I. - Teperics K. - Czimre K. 2000: A nemzeti identitás hatása az eurorégiós törekvésekre – Esettanulmány: Kárpátok Eurorégió – In: Acta Geographica Debrecina, Debrecen. pp. 249-260.

 

41.  Teperics K. 2000: A rendszerváltás hatása Hajdú-Bihar megye munkaerőpiacára. – In: A földrajz jövője, a jövő földrajzosai (szerk. Süli-Zakar I.), Debreceni Egyetem TTK Földrajzi Tanszékcsoport, Debrecen. pp. 400-409.

 

42.  Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2000: Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion. – In: Cultural Uniqueness and Regional Economy. CURE 3 - Conference on Outstanding Regions exploring Quality in a Competitive World (ed. Boneschansker, E.), 22-24 November 2000. Leeuwarden (Hollandia). pp. 87-88.

 

43.  Teperics K. 1999: A debreceni felsőoktatás átalakulásának tendenciái. – In: Az Alföld a XXI. század küszöbén (szerk. Baukó T.), Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba. pp. 216-225.

 

44.  Teperics K. 1999: A munkaerő-kereslet Hajdú-Bihar megyében: jelen és a várható tendenciák. – In: A táj változásai a Kárpát-medencében.(szerk. Füleky Gy.), GATE, Gödöllő. pp. 99-104.

 

45.  Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 1999: Regionalism in Central Europe: The Study of the Carpathian Euroregion from the Aspect of Human Relations. – In: Regional potentials in an Integrating Europe. Regional Studies Association, Bilbao. pp. 139-140.

 

46.  Teperics K. 1998: A KLTE területi kapcsolatai. – In: Geográfus Doktoranduszok II. Országos Konferenciájának kiadványa (szerk. Bottlik Zs. - Farkas Gy. - Telbisz T.), ELTE TTK Földrajzi Tanszékcsoport, Budapest. pp. 1-9.

 

47.  Teperics K. 1998: A humán erőforrások szerepe Hajdú-Bihar megye gazdasági fejlődésében. – In: A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái (szerk. Tóth J. - Wilhelm Z.), JPTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs. pp. 250-264.

 

48.  Teperics K. 1998: Egyek (pp. 636-639.), Polgár (pp. 545-551.),  Tiszacsege (,pp. 757-763.), Újszentmargita (pp. 775-778.), Folyás (pp. 643-644.), Görbeháza (pp. 658-660.), Tiszagyulaháza (pp. 765-766.), Újtikos (pp. 779-781.) monografikus jellemzése; Debrecen oktatása, tudományos élete (pp. 145-248.). – In: Hajdú-Bihar megye kézikönyve (szerk. Süli-Zakar I.), Csiszér Bt.-CEBA, Budapest.

 

49.  Teperics K. 1998: Debrecen szerepe Kelet-Magyarország humánerőforrásainak képzésében. – In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából III. (szerk. Süli-Zakar I.), KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Debrecen. pp. 255-281.

 

50.  Teperics K. 1996: Debrecen gimnáziumi oktatásának földrajzi vizsgálata. – In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. (szerk. Süli-Zakar I.), KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen. pp. 267-279.

 

51.  Teperics K. 1996: A közoktatás és a közművelődés állapota, a humán erőforrások fejlesztésének lehetőségei feladatai az Erdőspusztákon. – In: Az Erdőspuszták kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (szerk. Süli-Zakar I.), MTA RKK, Debrecen. pp. 59-77.

 

52.  Teperics K. 1995: A közoktatás állapota és a humán erőforrások fejlesztésének lehetőségei feladatai a Tiszamentén. – In: A Tiszamente kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (szerk. Süli-Zakar I.), MTA RKK, Debrecen. pp. 63-89.

 

53.  Balogh B. A. - Teperics K. 1994: A középiskola földrajztanítás módszertana. – KLTE TTK Kari jegyzet, Debrecen. pp. 75-94.

 

54.  Kató I. - Teperics K. 1993: Földrajz előkészítő feladatok az érettségihez és az egyetemi-főiskolai felvételihez. – ART-EAST Kiadó, Nyíregyháza. 163 p.

 

55.  Kató I. - Teperics K. 1990: Földrajz előkészítő feladatok az érettségihez és az egyetemi-főiskolai felvételihez. – Studium Kiadó, Nyíregyháza. 128 p.

 
Debreceni Egyetem ETR DE WebTelefonkönyv Egyetem téri menza