4010 Debrecen, Egyetem tér 1. pf.: 9. Tel.: (52) - 512 - 900 / 22112 Fax: (52) - 319 - 008

NyitólapMagunkrólMunkatarsakKutatásOktatásLinkekEnglish

Ekéné dr. Zamárdi Ilona, PhD

nyugalmazott egyetemi docens

 

Publikációk

 

1.      Ekéné Zamárdi I. 2008: Nemzetközi migráció a globalizáció világában. – Debreceni Disputa, 1. pp. 47-54.

 

2.      Ekéné Zamárdi I. 2007: Áramliberalizáció az Európai Unióban. – In: Tanár Úrnak Tisztelettel! 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 215-221.

 

3.      Ekéné Zamárdi I. - Baros Z. 2007: A városi zajról – konfliktuselméleti megközelítésben. –  In: Kedvező széllel Kunhegyestől Debrecenig – Tiszteletkötet Dr. Tar Károly 60. születésnapjára (szerk. Tóth T. - Bíróné Kircsi A.), Magyar Szélenergia Társaság, Debrecen. pp. 119-127.

 

4.      Ekéné Zamárdi I. - Kovács K. 2006: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye helyi vezetői és a megyében élő külföldiek. – In: Földrajz és Turizmus. Tanulmánykötet Dr. Hanusz Árpád 60. születésnapjának tiszteletére (szerk. Kókai S.), Nyíregyháza. pp. 133-145.

 

5.      Ekéné Zamárdi I. - Vargáné Matolcsi M. 2006: Szentpéterszeg népesedése a XVIII-XIX. században. – In: Földrajzi Tanilmányok dr. Lóki József tiszteletére (szerk. Szabó J.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 58-69.

 

6.      Ekéné Zamárdi I. - Pénzes J. 2006: Jövedelemegyenlőtlenségek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. – In: Földrajz. Tiszteletkötet Hahn György 70. születésnapjára. A Miskolci Egyetem Közleménye. A sorozat, Bányászat, 69. kötet (szerk. Kovács F. - Hevesi A.), Egyetemi Kiadó, Miskolc. pp. 149-159.

 

7.      Süli-Zakar I. - Kozma G. - Ekéné Zamárdi I. - Teperics K. 2006: A kulturális gazdaság jelentősége Debrecenben. – In: A népességföldrajztól a természeti erőforrásokig – Tiszteletkötet Rétvári László 70. születésnapja alkalmából (szerk. Kiss É.), Sopron. pp. 169-189.

 

8.      Süli-Zakar I. - Ekéné Zamárdi I. - Kozma G. - Teperics K. 2006: Debrecen kulturális gazdagsága és gazdasága. – In: Földrajz és turizmus – Tanulmánykötet dr. Hanusz Árpád 60. születésnapjának tiszteletére (szerk. Kókai S.), Nyíregyháza. pp. 313-334.

 

9.      Süli-Zakar I. - Teperics K. - Ekéné Zamárdi I. - Kozma G. 2005: A kulturális gazdaság szerepe Debrecen versenyképességének fokozásában. – In: A magyar városok kulturális gazdasága (szerk.: Enyedi Gy. - Keresztély K.), MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. pp. 179-215.

 

10.  Ekéné Zamárdi, I. 2005: Strategies based on fears and incertitude at the labour market of Eastern-Hungary. – In: Problemi Regionalnog razvoja Hrvatske i susjednih zemalja, Hrvatsko Geografsko Drustvo, Zagreb. pp. 195-199.

 

11.  Ekéné Zamárdi I. 2005: A Bihar megyei Érmellék népesedésének néhány vonása. – In: Érmelléki Kalauz. Egy kistérség rekonstrukciója (szerk. Veliky J.), Hatvani István Szakkollégium, Debrecen. pp. 79-89.

 

12.  Ekéné Zamárdi I. 2005: A határmenti együttműködés népesedési problémák tükrében. – In: Kisközségtől az eurórégióig (szerk. Czimre K.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 9-25.

 

13.  Ekéné Zamárdi I. 2005: A belső vándorlás jellemzői bihari kistelepüléseken. – In: A földrajz dimenziói. Tiszteletkötet a 65 éves Tóth Józsefnek (szerk. Dövényi Z. - Schweitzer F.), MTA FKI, Budapest. pp. 277-297.

 

14.  Ekéné Zamárdi, I. 2004: The threatens of social degradation of Bihar’s small settlements in the aspects of migration. – In: Cross-border Co-operations, Schengen Challenges (szerk. Süli-Zakar, I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 51-59.

 

15.  Ekéné Zamárdi I. - Tóth T. 2004: Kilábalási lehetőségek a munkanélküliségből a Csereháton. – In: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 308-316.

 

16.  Ekéné Zamárdi I. 2004: Bihari kistelepülések társadalmi degradációjának veszélyei a migráció tükrében. – In: A településföldrajz helyzete és főbb kutatási irányai az ezredforduló után (szerk. Csapó T. - Kocsis Zs. - Lener T.), Berzsenyi Dániel TKF, Szombathely. pp. 90-101.

 

17.  Ekéné Zamárdi I. 2004: Centrum-periféria viszonyok a munkaerőpiacon az Észak-Alföldön. – In: Földrajzi környezet - történeti folyamatok. Tanulmánykötet Dr. Frisnyák Sándor 70. születésnapja tiszteletére (szerk. Hanusz Á.), Nyíregyháza. pp. 145-155.

 

18.  Ekéné Zamárdi I. - Baros Z. 2004: A megújuló energiaforrások felhasználásának társadalmi vonatkozásai a világban, Európában és hazánkban. – In: A megújuló energiák kutatása és hasznosítása az Észak-alföldi régióban (szerk. Kircsi A. - Baros Z.), Magyar Szélenergia Társaság, Debrecen. pp. 113-123.

 

19.  Ekéné Zamárdi I. 2003: A nemzetközi migráció napjainkban. – In: Alföldi Tanulmányok XIX. (szerk. Ekéné Zamárdi I. - Tímár J.), Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba. pp. 5-17.

 

20.  Ekéné Zamárdi I. 2003: A migráció szerepe a területi kiegyenlítődésben. – In: A terület- és településfejlesztés alapjai (szerk. Süli-Zakar I.), Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp. 269-283.

 

21.  Ekéné Zamárdi, I. 2002: International Migration in Central Europe. – In: Borders and Cross-Border Cooperation in the Central European Transformations Countries (ed. Süli-Zakar, I.) Debrecen. pp. 291-299.

 

22.  Ekéné Zamárdi I. 2001: A társadalomföldrajz új kutatási területe a munkaerőpiac földrajza. – In: Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina. 35. (szerk. Kozma G.), Debreceni Egyetem, Debrecen. pp. 57-67.

 

23.  Ekéné Zamárdi I. 2001: Munkaerőpiacok az Észak-Alföldön a Hajdúböszörményi kistérség példáján. – In: Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei, SZTE TTK Természeti Földrajzi tanszék, Szeged, CD-ROM.

 

24.  Ekéné Zamárdi I. 2001: A megújuló energiák, különösen a szélenergia hasznosítása a fejlett országokban és Magyarországon. – In: A szélenergia hasznosítása a vízgazdálkodásban. A Magyar Szélenergia Társaság kiadványai. 1. (szerk. Tar K.), Debrecen. pp. 63-69.

 

25.  Ekéné Zamárdi I. 2001: A társadalomföldrajz új kutatási területe: a munkaerőpiac földrajza. – In: Tanulmányok Szabó József professzor 60. születésnapjára (szerk. Lóki J.), Debrecen. pp. 57-67.

 

26.  Ekéné Zamárdi, I. 2001: The participation of Hungary in the new Type of International Migration with Special Emphasis on the Carpathian Basin. – In: Carpathian European Borders in the Region Cross-Border Cooperation (eds. Süli-Zakar, I. – Czimre, K.), KLTE, Debrecen. pp. 41-47.

 

27.  Ekéné Zamárdi I. 2000: A belső vándorlás és a munkaerőpiac összefüggései a fejlett nyugati országokban és Magyarországon. – In: Alföld és Nagyvilág. Tanulmányok Tóth Józsefnek (szerk. Dövényi Z.), MTA FKI, Budapest. pp. 123-141.

 

28.  Ekéné Zamárdi I. 1999: A vándorlások szerepe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népesedésében. – In: A táj változása a Kárpát-medencében (szerk. Füleky Gy.), GATE, Gödöllő. pp. 83-89.

 

29.  Ekéné Zamárdi I. - Viczián Zs. 1999: Kik költöznek Békéscsabára az 1990-es évek közepén? – In: Az Alföld a XXI. század küszöbén (szerk. Baukó T.), Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba. pp. 256-259.

 

30.  Ekéné Zamárdi I. 1998: Magyarország részvétele az új keletű nemzetközi migrációban. – In: Budapest – nemzetközi város (szerk. Barta Gy.), Magyarország az ezredfordulón, Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián IV. Területfejlesztés, MTA, Budapest. pp. 183-203.

 

31.  Ekéné Zamárdi I. 1998: Nemzetközi migráció a XX. század végén. – In: Tanulmányok a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nemzetközi migráció második világháború utáni történetéből (szerk. Szászi F.), Stúdium, Nyíregyháza. pp. 161-184.

 

32.  Ekéné Zamárdi I. 1998: A kiskereskedelem helyzete, változása Debrecenben. – In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából III. (szerk. Süli-Zakar I.), KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Debrecen. 71-83.

 

33.  Ekéné Zamárdi I. 1998: Bedő község népesedése. – In: Egy fenntartható nemzetiségi falu: Bedő szociálgeográfiai vizsgálata. – In: Un sat mentinator al minoritatii nationale: Bedeu. (szerk. Süli-Zakar I.), KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék - MTA RKK Debreceni Csoport, Bedő-Debrecen. pp. 40-60.

 

34.  Ekéné Zamárdi I. 1998: Városba vándorlás az 1990-es évek közepén Magyarországon. – In: Tanulmánygyűjtemény I. (szerk. Illés S. - Tóth P. P.), KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest. pp. 215-229.

 

35.  Ekéné Zamárdi I. 1998: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települései. – In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája 2. Társadalom és gazdaság (szerk. Frisnyák S.), Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbképzési Központ, Nyíregyháza. pp. 79-149.

 

36.  Ekéné Zamárdi I. 1997: Overproduction of Manpower in the Backward Regions of North-Eastern Hungary. – In: The Impact of Political Changes on Rural Areas of East-Central Europe. Papers of the Symposium (eds. Csatári, B. – Szabó, G. – Tóth, J.), JPTE - HAS CRS, Pécs. pp. 213-220.

 

37.  Ekéné Zamárdi I. 1997: A magyarországi belső vándorlások alakulása. – In: A táj változása a Kárpát medencében. (szerk. Füleky Gy.), GATE, Gödöllő. pp. 315-325.

 

38.  Ekéné Zamárdi I. 1996: A Tiszamente kistérség demográfiai helyzete, a népesség számának és összetételének változása. – In: A Tiszamente kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (szerk. Süli-Zakar I.), MTA RKK, Debrecen. pp. 36-47.

 

39.  Ekéné Zamárdi I. 1996: A Debrecenben bevándorlók társadalmi jellemzői. – In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. (szerk. Süli-Zakar I.), KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen. pp. 117-141.

 

40.  Ekéné Zamárdi I. 1996: A határmentiség tükröződése a vándorlásokban. – In: Határon innen - határon túl. Nemzetközi Földrajzos Tudományos Konferencia (szerk. Pál Á. - Szónokyné Ancsin G.), JATE – JGYTKF, Szeged. pp. 52-63.

 

41.  Ekéné Zamárdi I. 1995: A migráció és nemzetközi kutatása. – In: Acta Geographica Debrecina XXXIII. 1994/95. (szerk. Szabó J.), KLTE, Debrecen. pp. 5-29.

 

42.  Ekéné Zamárdi I. 1994: A belső vándorlások és az Alföld. – In: Az „alföldi út” kérdőjelei. (szerk. Tímár J.), MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Békéscsaba. pp. 221-224.

 

43.  Ekéné Zamárdi I. 1994: Debrecen népességföldrajzi jellemzői. – In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából I. (szerk. Süli-Zakar I.), KLTE, Debrecen. 73-83.

 

44.  Ekéné Zamárdi I. 1994: Magyarország népesedése. – In: Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Egyetemi jegyzet (szerk. Tóth J. - Perczel Gy.) ELTE Kiadó, Budapest. pp. 83-110.

 

45.  Ekéné Zamárdi I. 1991: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népesedési és faluhálózati jellemzői. – Kandidátusi értekezés, KLTE, Debrecen. 170 p. és 80 p. Kézirat

 

46.  Ekéné Zamárdi I. 1990: Az általános iskolát nélkülöző falvak népesedési jellemzői Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (1980-1990). – Pedagógiai Műhely 5. pp. 52-58.

 

47.  Ekéné Zamárdi I. 1990: Az országhatár menti terület népesedési folyamatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. – In: Tér – Idő – Társadalom (Huszonegy tanulmány Enyedi Györgynek) (szerk. Tóth J.), MTA RKK, Pécs. pp. 404-418.

 

48.  Ekéné Zamárdi I. 1990: A Föld népessége. Bevezetés a népességföldrajzba. – In: Általános gazdaságföldrajz (szerk. Frisnyák S.), Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 54-91.

 

Debreceni Egyetem ETR DE WebTelefonkönyv Egyetem téri menza