4010 Debrecen, Egyetem tér 1. pf.: 9. Tel.: (52) - 512 - 900 / 2743 Fax: (52) - 512 - 945

CITTÁR (Földtudományi Citációs Adattár)

 

A földtudományban is egyre inkább megkövetelik – főként a különböző pályázatokban, vagy az intézményi akkreditáció alkalmával – a citációk gyűjtését. Sokan nem követik nyomon, hogy munkáikra hányan hivatkoztak, később pedig igen hosszadalmas munka végigtanulmányozni a cikkekben hivatkozott irodalmakat. A másik probléma, hogy sok folyóirat, konferencia kiadvány, stb. el sem jut sok kutatóhelyre, így az összeállított lista nem is lehet teljes. Ezen a problémán segíthetne egy olyan adatbázis, ami a hazai földtudományi, környezetvédelmi szakirodalomban megjelent publikációkat dolgozná fel a citációk szempontjából.

A CITTÁR (Földtudományi Citációs Adattár) célja, hogy összegyűjtse a nemzetközi viszonylatban nem feldolgozott hazai kiadású folyóiratok, könyvek, konferencia kiadványok publikációit, illetve az azokban hivatkozott cikkeket.

A megvalósítást támogatta 2005. december 15-én az MTA Földrajz II. Tudományos Bizottság, a munkát pedig elkezdtük a DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszékén.

Az adatbázis működésének előfeltétele a rendszer feltöltése adatokkal: minél több folyóirat szerkesztője lesz a segítségünkre, annál értékesebb lesz. A szakirodalmi hivatkozásoknak egy előre definiált táblázatba kell bekerülniük, melyeknek elkészítésében felmenő rendszerben a szerkesztők segítségét kérnénk. Ha le lehet osztani a táblázat elkészítését szerzői szintre (a szerzők a szakirodalmi hivatkozásaik különböző részeit bemásolják a táblázat megfelelő oszlopaiba) a rendszer fenntartási költségei minimalizálhatók, tehát az adatbázis ingyenes lehet.

A rendszer tesztelése folyamatban van saját, egyetemi kiadványaink cikkeivel. A rendszer működését először a II. Magyar Tájökológiai Konferencián (Debrecen, Aquaticum Termál és Wellness Hotel, 2006. április 7-9.) fogjuk bemutatni. A munka további szakaszában a Földrajzi Értesítő és Földrajzi Közlemények c. folyóiratok cikkeit kívánjuk feldolgozni 2000-ig visszamenőleg. A CITTÁR folyamatos feltöltésében kulcsszerepet töltenének be a hazai kiadványok szerkesztői, de reméljük, hogy idővel mindenki úgy fogja érezni, hogy ez a többletmunka hasznos hozzájárulás szakmai előmeneteléhez.

A CITTÁR egy komplex lekérdezési lehetőséget valósít meg, ahol a következőkre kereséshetünk rá:

- egy adott szerzőre hányan és mely munkákban hivatkoztak;

- egy adott szerzőhöz hány publikáció tartozik;

- egy adott évben kik publikáltak;

- egy adott folyóiratban hány publikáció jelent meg;

- egy adott folyóiratra hányan hivatkoztak.

Távolabbi cél az internetes hozzáférés.

Amennyiben Önnek is vannak olyan földtudományi, vagy környezettudományi témával kapcsolatos tudományos kiadványai, folyóirata, melynek szeretné, hogy az irodalomjegyzéke bekerüljön az adatbázisunkba, a következőt kell tennie:

  1. töltse le a minta Excel állományt a honlapról (ITT LETÖLTHETÕ)
  2. a kiadvány irodalomjegyzékét másolja be a táblázat oszlopainak megfelelően a fájlba az önhivatkozások nélkül (ez nem egyszerű másolást jelent, mert a táblázat tematikáját követve darabonként kell bemásolni a hivatkozás egyes elemeit)
  3. küldje el címünkre az elkészült anyagot

A megkapott anyagot ellenőrizzük és beépítjük az adatbázisba.

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ:

A fájl szerkezete úgy lett kialakítva, hogy a külön-külön érkező kiadványok irodalomjegyzékeit egyszerűen lehessen beépíteni a Microsoft Access adatbázisba. Ezért kérjük, hogy az adott formátumnak megfelelően alakítsák át a cikkek irodalomjegyzékét.

Az adott kiadványban megjelent cikk piros színű legyen, az ebben hivatkozott irodalmak pedig közvetlenül alatta jelenjenek meg fekete színnel. Így lesz teljesen világos számunkra is, hogy mely cikkben történt a hivatkozás adott másik cikkre.

A továbbiakban egy példán keresztül mutatjuk be a helyes kitöltést.

Kerényi, A. 2003. Environmental management and landscape protection in Hungary, In: Csorba, P. ed. Landscape Under the European Transformation, University of Debrecen, Department of Landscape Protection and Environmental Geography, Debrecen, pp. 17-24.

A táblázat világoszöld oszlopait nem kell kitölteni.

 

1. szerzők

A szerzők számára jelenleg 25 oszlop áll rendelkezésre, vagyis maximum 25 szerzős munkák fogadására alkalmas a jelenlegi szerkezet. Amennyiben igény merül fel a bővítésre, akkor természetesen ez lehetséges.

A táblázat egy oszlopába egy név kerüljön, vagyis vezetéknév és vesszővel elválasztva a keresztnév kezdőbetűje.

Pl. Kerényi, A.

 

2. cím

A cím a táblázat egy oszlopa.

Pl. Environmental management and landscape protection in Hungary

 

3. kiadás éve (FI_Ev)

Pl. 2003

 

4. folyóirat/könyv

Az a folyóirat, könyv, konferencia kiadvány stb, amelyben az adott cikk megjelent.

Pl. Csorba, P. ed. Landscape Under the European Transformation

 

5. kiadó

Amennyiben van/megállapítható a kiadó, ebbe az oszlopba kell beírni.

Pl. University of Debrecen , Department of Landscape Protection and Enviromental Geography

 

6. kiadás helye

Pl. Debrecen

 

7. terjedelem (pp_tól és pp_ig)

A terjedelmet (-tól –ig értékek) két oszlopba kell írni. Ha nincs kezdőérték megadva pl. egy könyv esetében, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha 0 (nulla) lenne.

Pl. pp. 17-24.

 

A közreműködést előre is köszönjük.

Kérdéseivel forduljon Dr. Szabó Szilárdhoz

52 512-900/22326

szszabo@delfin.unideb.hu

 

MINTA EXCEL ÁLLOMÁNY

Oldal letöltése doc formátumban