4032 Debrecen, Egyetem tér 1.     Tel/fax.: +36-52-518-667      e-mail: kozma.gabor@science.unideb.hu

Kezdõoldal

Debreceni Egyetem

Neptun

DE WebTelefonkönyv

Egyetem téri menza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Információk hallgatók számára

Oktatási ügyintézés

Kari ügyintézési rend (Természettudományi és Technológiai Kar):

Szakirányválasztási kérelem

Határidő: adott év április 15. Földtudományi Intézet

Tájékozató a szakirány felvételről Kérelem a szakirányválasztáshoz - BSc

Tájékozató a szakirány felvételről Kérelem a szakirányválasztáshoz - MSc

Szakirány változtatási kérelem

Tájékozató a szakirány felvételről Kérelem a szakirányváltoztatáshoz

Tájékozató a szakirány felvételről Kérelem 2. szakirány felvételéhez

Szakdolgozat / diplomamunka jelentkezési lap:

Határidő: adott év április 15. Földtudományi Intézet

Diplomamunka jelentkezés Jelentkezési lap

Szakdolgozat / diplomamunka változást bejelentő lap:

Diplomamunka jelentkezésSzakdolgozat / Diplomamunka változást bejelentő lap *

Tárgyfelvételi kérelem:

Diplomamunka jelentkezés

Utólagos tárgyfelvételi kérelem:

Diplomamunka jelentkezés

Vizsgakurzus hirdetési – felvételi kérelem:

Diplomamunka jelentkezés

Általános kérelem:

Diplomamunka jelentkezés

Tárgyelfogadási kérelem:

Diplomamunka jelentkezés

 

Szakdolgozatok, diplomamunkák

Diplomamunka jelentkezés

Szakmai gyakorlatok

Szakmai gyakorlat igazolása

Diplomamunka jelentkezés

Szakmai gyakorlat beszámoló FTUD BSC számára

szakmai beszámoló minta

Szakmai gyakorlat teljesítése után a szakmai gyakorlatot NEPTUNban igazoló oktatónak

 

Szakmai gyakorlat jelentkezési lapja

Jelentkezés szakmai gyakorlatra

Határidő: adott év május 15. Földtudományi Intézet postaláda

Szándéknyilatkozat

Szándéknyilatkozat

Kötelező a jeletkezési lappal együtt aláírva leadni
Adott év május 15. Földtudományi Intézet postaláda

Záróvizsgák

Általános információk

TTK Tanulmányi Osztály weboldalán

Téli záróvizsga

Nyári záróvizsga

Tételsorok záróvizsgára

Földrajz BSc záróvizsgatételek

FTUD BSc záróvizsgatételek

Geográfus MSc
záróvizsgatételek

Osztatlan földrajz tanár záróvizsgatételek

MESZ képzés záróvizsgatételek

KÖFE képzés
záróvizsgatételek

Régi geográfus / földrajz tanárképzés záróvizsgatételek

Tájvédő geográfus

Településfejlesztő geográfus

Földrajz tanár záróvizsgatételek