4010 Debrecen, Egyetem tér 1. pf.: 13. Tel.: (52) - 512 - 927 Fax: (52) - 512 - 927

Kezdõoldal

Debreceni Egyetem
Neptun
DE WebTelefonkönyv
Egyetem téri menza

WebMaster:
szucsv@puma.unideb.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakdolgozat / Diplomamunka készítésével kapcsolatos információk

A Földtudományi Intézetben szakdolgozatokat/ diplomamunkákat minimum 1 példányban (az Ásvány- és Földtani Tanszék, illetve Meteorológiai Tanszék esetében 2 példányban) előírt bekötött, nyomtatott formában és önállóan 1db CD-re írt pdf formátumban kell benyújtani legkésőbb 4 héttel a záróvizsga időpontja előtt az Intézet oktatási felelőséhez (Dr. Molnár Ernő) miután bemutatták azt a TTK TO A118 szobájában.


Mind a nyomtatott példányon, mind a CD-n, illetve annak borítóján alkalmazni szükséges a Földtudományi Intézetben meghatározott címlap tartalmat (lásd lentebb).

Ezen túl kötelező a Szakdolgozat/Diplomamunka és a Hallgatói Nyilatkozat elektronikus verzióját feltölteni a Debreceni Egyetem Elektronikus Archivumába (DEA). A feltöltés során egy elhelyezési nyilatkozatot kell a hallgatóknak tenni, mely értelmében a hallgató tudomásul veszi a szakdolgozat elektronikus archiválásának és a Debreceni Egyetemen történő elérésének tényét.

Végzős hallgatók diplomamunka/szakdolgozat leadási határideje és feltöltése a DEÁ-ba:
2014. május 5.

 

Belépés a DEA-ba: http://dea.lib.unideb.hu/dea/ldap-login

(Hálózati azonosító = Neptunhoz használt belépési adatok)

 

Témaváltozást bejelentő lap
Határidő: legkésőbb a ZV jelentkezés időpontjában

A BSc szakdolgozat követelményei a FTUD Intézetben ÚJ!

Az MSc diplomamunka követelményei az FTUD Intézetben ÚJ!

Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék diplomamunka és szakdolgozati témái

Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék diplomamunka és szakdolgozati témái

Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék diplomamunka és szakdolgozati témái
Meteorológiai Tanszék választható szakdolgozat és diplomamunka témái

Ásvány- és Földtani Tanszék választható szakdolgozat és diplomamunka témái

 

Záróvizsgával kapcsolatos információk

TTK Tanulmányi Osztály weboldalán

Téli záróvizsga

Nyári záróvizsga

 

Tételsorok záróvizsgára

Földrajz BSc záróvizsgatételek

FTUD BSc záróvizsgatételek

Geográfus MSc
záróvizsgatételek

MESZ képzés záróvizsgatételek

KÖFE képzés
záróvizsgatételek

Régi geográfus képzés záróvizsgatételek

Tájvédő geográfus

Településfejlesztő geográfus